Budgetforslag 2018


Stenløse Kunstforening
Forslag til Budget for 2018
        

INDTÆGTER Beløb Resultat 2017
Kontingenter, 200 kr., medlemmer 73 1) 13.600 13.300
Arrangementer 2) 15.840 10.010
Renteindtægt 0 0
Indtægter i alt 29.440 23.310
UDGIFTER  
Generalforsamling (fortæring + honorar foredrag) 3.500 3.284
Forårsudstilling M/K-gruppen 1.000 1.000
Arrangementer 3) 17.820 8.400
Guide 9 arrangementer á 1000 kr. 9.000 6.150
Bestyrelsesmøder 3.000 1.054
Gebyrer 300 219
Adm. (kontorartikler,porto, hjemmeside) 1.000 853
Repræsentation inkl. "Egedal for alle" 4) 2.000 299
Udgifter i alt 37.620 21.259
Forbrug af formuen. -8.180  

 

Formue Beløb
Kassebeholdning pr. 01.01.2018 931
Bankkonto,  saldo pr. 01.01.2018 63.200
Aktiver i alt pr. 01.01.2018 64.131
Forventet driftsresultat 2018 -8.180
Forventet formue pr. 31.12.2018 55.951

1) 6 medlemmer indmeldt sent, derfor ½ kontingent

2) 9 arrangementer med gen.snitlig 22 medl. entré 80 kr. Udgift guide: gratis for medlemmer, gæster fuld pris. Gæster medregnes ikke, da antal er uvist.

3) Entre: 9 arrangementer med 22 deltager gennemsnits entré på 90 kr. Gæster medregnes ikke, da antal er uvist.

4) Foreningen deltager i "Egedal for Alle", præsentation af foreninger i Egedal Km.

Godkendt på generalforsamlingen d. 15. marts 2018