Regnskabet 2017


DRIFTREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31.DECEMBER 2017

 

Drift

Budget

Regnskab

2017

2017

2016

INDTÆGTER

 

 

 

Kontingenter

13.300,00

14.200

12.270,00

Indtægt, arrangementer

10.010,00

14.520

12.560,00

Renteindtægt

 

 

 

Tilskud

 

 

 

Korriger. 2016 af tilbagebet.2015

 

 

-1.975,00

Indtægt i alt

23.310,00

28.720

22.855,00

UDGIFTER

 

 

 

Generalforsamling

3.283,60

1.500

1.029,79

Udstillinger

 

 

1.000,00

Arrangementer

8.400,00

29.040

15.698,00

Guide

6.150,00

11.000

3.650,00

Bestyrelsesmøder

1.054,25

3.000

2.846,80

Tryksager, kontorart., porto

853,00

500

5.453,00

K/K-gruppen, tilskud

1.000,00

1.000

910,00

Repræsentation

299,00

2.000

218,00

Gebyr

219,25

260

 

Udgift i alt

21.259,10

48.300

30.805,59

RESULTAT

2.050,90

-19.580,00

-7.950,59

STATUS PR. 31. DECEMBER 2017

AKTIVER

 

 

 

Kassebeholdning

930,50

 

155,50

Bankbeholdning

63.200,49

 

61.924,59

AKTIVER I ALT

64.130,99

 

62.080,09

PASSIVER

 

 

 

Egenkapital primo

62.080,09

 

70.030,68

Driftsresultat

2.050,90

 

-7.950,59

PASSIVER I ALT

64.130,99

 

62.080,09

 

Udskriv