Regnskab 2019


Indtægter

Beløb

Beløb 2019

Kontingenter, 200 kr., medlemmer 69

13.800

13.000

Arrangementer 1)

18.000

18.865

Renteindtægt

0

0

Indtægter i alt

31.800

31.865

UDGIFTER

 

 

Forårsudstilling M/K-gruppen

1.000

1.000

Arrangementer 2)

20.250

13.260

Guide 9 arrangementer á 1000 kr.

9.000

6.505

Bestyrelsesmøder, inkl. Bestyrelsesmiddag

3.000

1.109

Gebyrer

300

222

Adm. (kontorartikler, porto, hjemmeside)

1.000

788

Repræsentation

500

286

Udgifter i alt

38.050

24.578

Forbrug af formuen.

-6.250

 

 

 

 

Formue

Beløb

 

Kassebeholdning pr. 01.01.2018

380

 

Bankkonto, saldo pr. 01.01.2018

71.038

 

Aktiver i alt pr. 01.01.2018

71.418

 

Forventet driftsresultat 2018

-6.250

 

Forventet formue pr. 31.12.2018

65.168

 

Godkendt på generalforsamlingen d. 21. marts 2019

1) 9 arrangemente med gen.snitlig 25 medl. entré 80 kr. Udgift guide: gratis for medlemmer, gæster fuld pris. Gæster medregnes ikke, da antal er uvist.

2) Entre: 9 arrangementer med 25 deltager gennemsnits entré på 90 kr. Gæster medregnes ikke, da antal er uvist.
 

Udskriv